“ आत्मनो मोक्षार्थम् जगत् हिताय च ”
 “For one’s own liberation and for the good of the world”

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ. 22-ಅಕ್ಟೋಬರ್-2023


ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತರೇ,

22ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಮುಂಬರುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published.